1 | 2 | 3 | 4 | 5

ข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับ สพป.อบ.4
ระบบสำนักงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 4

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
 

 

 

  
กลุ่มกฎหมายและคดี
(Legal Affairs and Litigation Group)

มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

จดหมายข่าว สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ช่องทางการตอบ EIT ผ่าน QR Code

ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ติดต่อผู้บริหารการศึกษา สพป.อบ.4

ระบบอัพข้อมูลและดาวน์โหลด

             

             

           

 

ยกเลิก "สำเนาบัตรประชาชน"

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายเปลี่ยนตำเหน่ง 38ค (2)

ข่าวประกาศ บรรจุ แต่งตั้ง สพป.อุบลราชธานี เขต 4-2

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน สพป.อบ.4

1.ประกาศเชิญชวน 2.เอกสารประกวด 3.ร่างขอบเขตงาน(TOR) 4.มอก.โต๊ะเรียน 5.มอก.เก้าอี้เรียน

16-08-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รอบที่ 2

1.ขอความเห็นชอบ 2.เอกสารประกวด 3.เอกสารประกาศ 4.ร่าง TOR ระบบคอมพิวเตอร์ 5.IC20 6.TCL30 7.ระบบปฏิบัติการ

16-08-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

14-06-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09-06-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09-05-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

04-04-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2566

10-07-2566 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

13-03-2566 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี2565 (ข้าราชการบำนาญ)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี2565 (ข้าราชการบำนาญ)

07-02-2566 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

15-12-2565 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

คู่มือ/เอกสาร สพฐ.

คู่มือ/เอกสาร สพฐ. ไฟล์ PDF

ดาวน์โหลด คู่มือ/เอกสาร สพฐ. ไฟล์ PDF   >>Download<<

แผนที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

Facebook สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (2)