แจ้งการโอนเงิน กรณีสำรองจ่ายเงินค่าใช้บริการ Internet ของโรงเรียน
จำนวน 6 ราย (โอนเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2564)