ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

Attachments:
Download this file (001.pdf)หนังสือประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[หนังสือประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา]935 kB
Download this file (002.pdf)ประกาศย้าย38ค(2)ประกาศลงวันที่27สค64[ประกาศย้าย38ค(2)ประกาศลงวันที่27สค64]349 kB
Download this file (003.pdf)ประกาศรับโอน38ค(2)ประกาศลงวันที่27สค64[ประกาศรับโอน38ค(2)ประกาศลงวันที่27สค64]305 kB
Download this file (004.pdf)ประกาศเลื่อนชำนาญการพิเศษประกาศวันที่27สค[ประกาศเลื่อนชำนาญการพิเศษประกาศวันที่27สค]876 kB