นายเธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4  มอบหมายให้ นางวันดี ละศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสายรุ้ง เทียวประสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี