ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.อบ.4 ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ได้ออกประเมินโรงเรียนบ้านคำขวาง เพื่อคัดเลือกสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำขวาง นายวุฒิศักดิ์ วงษาสุข กล่าวให้การต้อนรับ มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ผู้นำชุมชน นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี