#พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564 นำนโยบายสู่การปฏิบัติ
📢ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย นางสุพรรณิการ์ ผาลา นายขันตรี โสภาพิศ ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 26/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารทางการศึกษา นำสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาค 2564 ณ ห้องประชุมไทรทอง สพป.อุบลราชธานี เขต 4
----------------
ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ / รายงาน