ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย นางสุพรรณิการ์ ผาลา  นายชาติชาย ขันทำ  นายขันตรี โสภาพิศ  ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4