ตัวชี้วัดที่

 ข้อมูล – ประเด็นการประเมิน

ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่

 

  ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

   โครงสร้างการบริหาร

2

ข้อมูลผู้บริหาร

   ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่

   อำนาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5

ข้อมูลการติดต่อ

   ติดต่อเรา

6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

  การปฎิสัมพันธ์

8

Q&A

   Q&A ถามตอบข้อสงสัย

9

Social Network   

   Facebook สพป.อุบลราชธานี เขต 4

   Youtube สพป. อุบลราชธานี เขต 4 

  แผนการดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

   แผนดำเนินงานประจำปี

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ

  การให้บริการ

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   1.ขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆ

   2.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17

E-Service

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

   นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   2. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   1.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   1. รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   2. รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   1. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญญาเขตสุจริต

   2. นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ตั้งอยู่ ถนนคำน้ำแซบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยจดจำการตั้งค่าของคุณและเข้าชมซ้ำ การคลิก "ยอมรับ" แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด. Do not sell my personal information.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.

คุรุสภา มีชื่อทางการว่า สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง

3475942
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
576
3947
11947
3376035
172123
173195
3475942

Your IP: 44.200.145.223
2023-05-31 02:27