ระบบสำนักงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 4

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

จดหมายข่าว สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ติดต่อผู้บริหารการศึกษา สพป.อบ.4

ระบบอัพข้อมูลและดาวน์โหลด

 

 

ข่าวประกาศประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

แจ้งบุคลากรในสังกัดที่เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสินทราบ

แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ ในสังกัด เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

31-05-2564 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

แจ้งการโอนเงิน การเบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน 8 ราย (โอนเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2564)

แจ้งการโอนเงิน การเบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน 8 ราย (โอนเมื่อวันที่ 15...

15-03-2564 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2564

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2564 

11-03-2564 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

แจ้งการโอนเงิน กรณีสำรองจ่ายเงินค่าใช้บริการ Internet ของโรงเรียน จำนวน 6 ราย (โอนเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2564)…

แจ้งการโอนเงิน กรณีสำรองจ่ายเงินค่าใช้บริการ Internet ของโรงเรียน จำนวน 6 ราย (โอนเมื่อวันที่...

11-03-2564 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

แจ้งการโอนเงิน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2563 (โอนเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564)

แจ้งการโอนเงิน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2563 (โอนเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564)

10-03-2564 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

แผนที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

Facebook สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (2)

วิดีทัศนกิจกรรมต่างๆ ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 4