1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

ข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับ สพป.อบ.4
ระบบสำนักงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 4

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน


 

กฎหมายน่ารู้

  
กลุ่มกฎหมายและคดี
(Legal Affairs and Litigation Group)

จดหมายข่าว สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ "ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล" 
รายละเอียดที่นี้

ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ติดต่อผู้บริหารการศึกษา สพป.อบ.4

ระบบอัพข้อมูลและดาวน์โหลด

             
 

             

           

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู

ประกาศผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
คลิกรายละเอียด >> ประกาศฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น 2566

คลิกรายละเอียดได้ที่นี้>>..ประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ "ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ "ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล" รายละเอียดรายชื่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายเปลี่ยนตำเหน่ง 38ค (2)

  

 

ข่าวประกาศ บรรจุ แต่งตั้ง สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูฯ

11-11-2566 Hits:117 ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล admin - avatar admin

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและ สิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน

10-10-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน สพป.อบ.4

1.ประกาศเชิญชวน 2.เอกสารประกวด 3.ร่างขอบเขตงาน(TOR) 4.มอก.โต๊ะเรียน 5.มอก.เก้าอี้เรียน

16-08-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รอบที่ 2

1.ขอความเห็นชอบ 2.เอกสารประกวด 3.เอกสารประกาศ 4.ร่าง TOR ระบบคอมพิวเตอร์ 5.IC20 6.TCL30 7.ระบบปฏิบัติการ

16-08-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

14-06-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09-06-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09-05-2566 จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี2566 (ข้าราชการบำนาญ)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี2566 (ข้าราชการบำนาญ)

18-01-2567 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

18-12-2566 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

รายงานผลด้านบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายงานผลด้านบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 

26-10-2566 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2566

10-07-2566 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

คู่มือ/เอกสาร สพฐ.

คู่มือ/เอกสาร สพฐ. ไฟล์ PDF

ดาวน์โหลด คู่มือ/เอกสาร สพฐ. ไฟล์ PDF   >>Download<<

แผนที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

Facebook สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (2)